Back to home

Scope of the project

Publications

Team Members

Links

Contact

 


Dr. Wanda Jarzabek

Office contact:

Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, German Studies Department

 

 

 

 

Affiliation: Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, German Studies Department, co-editor of “Rocznik polsko – niemiecki” since 2005,

Contemporary Research: Polish Foreign Policy 1945 – 1989, Polish responses to the Ostpolitik, Poland and détente

Conferences: ( selected papers)

1)  „The Polish Government and the German Question 1955 – 1959”, Essen, November 1998,

2) “Germany and the Polish aspiration to join NATO and European Union”, Warsaw, December 1999,

3) „The Polish – French relations in the 20 th . Century”, F. Eber Foundation conference on „German – French and German Polish relations”, Warsaw, April 2003,

4) „The Polish Response to the German Ostpolitik 1966 – 1967”, Warsaw, October 2003,

5) “ Poland and the normalization of Polish – German Relations 1970 – 1975”, Berlin, January 2005,

6) “The Polish ideas of the Peace Treaty with Germany, preparatory works 1944 – 1962”, Gdansk, June 2005,

7) “Gomulka Doctrine or Ulbricht Doctrine: Poland, Moscow, East Berlin and the non- recognition of the DDR”, Washington, June 2005, SHAFR Conference,

8)”Polish idea's on the CSCE”, Zurich, September 2005,

9) “Hopes and fears: Poland and the Ostpolitik 1966- 1975”, Columbus, Ohio, May 2006;

10)”Poland and the process of German reunification 1989/1990 - continuity and change in Polish political thinking”, Paris, June 2006,

12)”The events of 1956 and the Polish foreign policy”, Berlin, December 2006,

13)”Between the cold atmosphere and attempts of normalization. the Polish – German relations in the 20 th century”, February 2007,

Publications: (on German question, selected)

1) ”Die Haltung der Volksrepublik Polen zur Normalisierung der Beziehungen mit der Bundesrepublik Deutschland 1970 – 1975”, in: „Deutsch – Polnisches Jahrbuch”, No. 13/2006,

2)”Ulbricht- Doktrin” oder „Gomulka – Doktrin”? Das Bemühen der Volksrepublik Polen um eine geschlossene Politik des komunistisc hen Blocks gegen über der westdeutschen Ostpolitik 1966-67, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa – Forschung, 55 (2006), H.1,

3)”The Authorities of the Polish People's Republic and the Problem of Reparations and Compensations from the Federal Republic of Germany 1953 – 1989”, in: “The Polish Foreign Affaires Digest”, 4/2005, (author prepared an expert's report on this question for the Committee of Foreign Affaires of the Polish Parliament in January 2005),

4) „W sprawach niemieckich nasz glos musi miec swa wage... Problem niemiecki w polskiej polityce zagranicznej w latach 1956 – 1958”, „Dzieje Najnowsze”, 2/2001, ( “As to the German Problem our voice should be strong...” - on German Question in the Polish relations with USSR, USA, Great Britain, France, East and West Germany , 1956 - 1958)

5) „Niemcy na drodze kontaktów Polski z mocarstwami anglosaskimi, bariera czy pomost?” in: „Rola Niemiec w dochodzeniu Polski do struktur zachodnich”, Warszawa 2001, (on Polish – German relations in the context of NATO and EU enlargement),

6) „Dyplomacja polska wobec zblizenia francusko – niemieckiego 1958 – 1963”, „Wroclawskie studia z polityki zagranicznej PRL”, 2001, (on the Polish diplomacy reaction to the French – German rapprochement 1958 – 1963).

7)) „W poszukiwaniu porozumienia z Republika Federalna Niemiec – tajne rozmowy z Albrechtem von Kesselem w Waszyngtonie w 1957 roku”, in: „Rocznik polsko – niemiecki”, nr 8, Warszawa 2000, (on secret Polish – German talks between Polish diplomat Jaroszek and German envoy von Kessel in Washington D.C. in 1957)

8)”Z Polska nie robie zadnych przetargów...” Gen. Charles de Gaulle, granica na Odrze i Nysie Luzyckiej i kryzys algierski”, in: „Dzieje Najnowsze”, nr 3/1999, (on the Polish – French secret talks in 1958 concerning French recognition of the Oder - Neisse Line and Polish non-recognition of the F.Abbas Algerian Government)